Kaistarniemen Alitalon kyläyhdistys ry

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

 

Yhdistyksemme on vuonna 2003 perustettu kotiseututyötä Turussa Hirvensalossa tekevä rekisteröity yhdistys. Kyläyhdistyksemme edistää Kaistarniemen alueen ja lähiympäristön positiivista kehitystä ja järjestää resurssiensa puitteissa erilaisia tapahtumia alueen asukkaille.

Tavoitteenamme on:

 • Toiminta-alueemme asuinympäristön jatkuvan kehittämisen edistäminen ja siihen vaikuttaminen.

  • Pyrimme pitämään ja kehittämään tunnustettua asemaamme Turun kaupungin eri hallintosektoreiden sekä muiden viranomaistahojen kanssa niin, että yhdistyksemme voi toimia lausunnonantajana alueemme kehittämiseen liittyvissä asioissa.

  • Jatketaan toimenpiteitä venevalkaman saamiseksi kaavoituksen edetessä. 

 

 • Toimia yhteistyössä ja yhteistyösuhteiden kehittäminen alueen muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa.

  • Osallistumme Hirvensalopäivien valmistelutoimikunnan työhön.

 

 • Huolehditaan alueen viihtyisyydestä mm. alueen siisteyden, kunnossapidon sekä hoidon osalta

  • Siivoustalkoot alueella keväisin.

  • Ruohonleikkuu Kuhankentän puiston alueella sekä jalkapallokentällä.

  • Huolehditaan alueen yhteyksien kunnossapidosta Pitkänsalmenrannan yhteisalueeseen (ns. Kalliorantaan) ja Laitsalmenkujan uimarannan käytettävyydestä.

  • Kunnostetaan alueella olevia vanhoja arvokkaita kohteita; esim. lähteen alue.

 

 • Kylätapahtumien järjestäminen.

  • Jatketaan perinnettä kyläyhdistyksen tapahtumien osalta niitä edelleen kehittäen.

   • Joulun odotuksen avaus (jouluvalojen sytytys)

   • Talvitapahtuman järjestäminen (säävaraus)

   • Kesätapahtuman järjestäminen/kesäretki; esim. osana Hirvensalopäiviä loppukesästä

   • Muut tapahtumat ja talkoot: linnunpönttötalkoot keväällä 2017

 

 • Tiedotus ja viestintä.

  • Tiedon levittäminen yhdistyksen olemassaolosta toiminta-alueemme asukkaille ja kiinteistön omistajille ja uusien jäsenten hankinta.

  • Kehitetään yhdistyksen Internet-kotisivuja sekä yhdistyksen muuta tiedotustoimintaa..

 

 

 

 

 

 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

 

Pyrimme pitämään ja kehittämään tunnustettua asemaamme Turun kaupungin eri hallintosektoreiden sekä muiden viranomaistahojen kanssa niin, että yhdistyksemme voi toimia lausunnonantajana alueemme kehittämiseen liittyvissä asioissa.
 
Tavoitteenamme on edelleen:
 • säilyttää asemamme tunnustettuna yhdistyksenä ja vaikuttajana
 • tiedon levittäminen yhdistyksen olemassaolosta toiminta-alueemme asukkaille ja kiinteistön omistajille
 • jäsenhankinta
 • toiminta-alueemme asuinympäristön jatkuvaan kehittämiseen vaikuttaminen
 • yhteistyösuhteiden edelleen kehittäminen muiden järjestöjen kanssa

Järjestettävät tapahtumat, eteenpäin vietävät asiat ja muu toiminta

 • jatketaan perinnettä kyläyhdistyksen tapahtumien osalta niitä edelleen kehittäen
  (kuusen valojen sytytys, talvitapahtuma, kesäretki)
 • kehitetään yhdistyksen Internet-kotisivuja sekä yhdistyksen muuta tiedotustoimintaa
 • jatketaan toimenpiteitä venevalkaman saamiseksi kaavoituksen edetessä
 • huolehditaan alueen yhteyksien kunnossapidosta Pitkänsalmenrannan yhteisalueeseen (ns. Kalliorantaan) ja Laitsalmenkujan uimarannan käytettävyydestä
 • huolehditaan alueen viihtyisyydestä mm. alueen siisteyden ja kunnossapidon sekä hoidon osalta
  (mm. siivoustalkoot, ruohonleikkuu)
 • pyritään kehittämään muita alueen asukkaiden mahdollisesti ideoimia hankkeita yhdistyksen voimavarojen puitteissa
 • Harry Kivijärven veistoksen sijoittaminen Kaistarniemeen – jatketaan hankkeen edistämistä

 

 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

 

Toimintamme suunta ei ole muuttunut ja niinpä suunnitelmamme nojautuu vahvasti entiseen kuitenkin eteenpäin katsoen.

Lähiajan tärkeimpinä tavoitteina:

Pyrimme pitämään ja kehittäminään ja tunnustettua asemaamme  Turun kaupungin eri hallintosektoreiden sekä muiden viranomaistahojen kanssa niin, että yhdistyksemme voi toimia lausunnonantajana alueemme kehittämiseen liittyvissä asioissa. 

Tavoitteenamme on edelleen

 • säilyttää asemamme tunnustettuna yhdistyksenä ja vaikuttajana
 • tiedon yhdistyksen olemassaolosta levittäminen toiminta-alueemme asukkaille ja kiinteistönomistajille
 • jäsenhankinta
 • toiminta-alueemme asuinympäristön jatkuvaan kehittämiseen vaikuttaminen
 • yhteistyösuhteiden edelleen kehittäminen  samansuuntaisten tavoitteiden mukaisesti toimivien järjestöjen kanssa

 

Järjestettävät tapahtumat ja eteenpäin vietävät asiat

 • Jatketaan perinnettä kyläyhdistyksen tapahtumien osalta niitä edelleen kehittäen.
 • Turun kulttuuripääkaupunkivuoden ja saarten Triennaalin avajaiset ovat 5.-6.3 joten yhdistyksen kulttuurivuoden ensimmäinen tapahtuma, Talvirieha pidetään 13.3.2011, loppukesän tapahtuma pidetään syyskuun alkupuolella, tapahtumassa julkaistaan  ensimmäisiä tuloksia muistitietoon perustuvasta projektista koskien alueemme historiaa. Joulukuusen valot sytytetään joulukuun alussa juhlallisin menoin.

 

 • Ylläpidetään alueen ilmoitustaulua yhdistyksen osalta, kehitetään yhdistyksen avaamia Internet-kotisivuja sekä yhdistyksen muuta tiedotustoimintaa.
 • Jatketaan toimenpiteitä venevalkaman saamiseksi.
 • kunnostetaan alueella olevia vakiintuneita yhteyksiä Pitkänsalman rannan yhteisalueseen; ns. Kalliorantaan ja pyritään vahvistamaan sitä koskeva sopimus Kaupungin kanssa, samoin kun kunnostetaan Kaupungin kyläyhdistyksen hallintaan jo osoittama uimarantaa.
 • Pyritään kehittämään muita alueen asukkaiden mahdollisesti ideoimia hankkeita yhdistyksen voimavarojen puitteissa.

 

Talousarvio vuodelle  2011

 Tuotot ja varat

                      Aiempien vuosien ylijäämä                           1138,31

                      Jäsenmaksut                                                      350,00

                      Tapahtumien tuotot                                            350,00

                      Muut tuotot ja korkotuotot                                     11,69

Tuotot ja varat yhteensä                                                        1850,00

 

Kulut

Hallinnon kulut, postitus, kopiointi                                          20,00

tiedotustoiminta                                                                          20,00

muut kulut pankkikulut                                                               30,00

Järjestetyt tilaisuudet ja talkoot                                                80,00

Joulukuusen kulut                                                                     100,00

Varaus venevalkaman suunnittelukuluihin                        1500,00

Muut kulut                                                                                    100,00

Kulut yhteensä                                                                      1850,00 €

 

Yli/alijäämä                                                                                 + 0,00 €