Yhdistyksen toimintaesite 2015 - klikkaa ja lue

 

 

Historiaa

Kaistarniemen Alitalon kyläyhdistyksen lyhyt historia, niin kuin se nähtiin vuoden 2004 alkaessa
Uusi kyläyhdistys perustettiin Kaistarniemen Alitalon alueelle loppukesästä 2003 ajamaan alueen asukkaiden etuja. Uudet ja vanhat asukkaat ovat lähteneet hyvässä yhteistyössä ajamaan yhteisiä asioita ja edistämään alueen viihtyvyyttä.

Muutama aktiivinen asukas huolestui havaittuaan Papinsaaren yleisiksi rannoiksi kaavoitettujen rantojen siirtyvän rakennusyhtiöitten hallintaan ja Kaistarniemen rantojen käytön olevan epäselvää. Niinpä järjestettiin asukastapaaminen, jolloin todettiin yksityisen ihmisen vaikutusmahdollisuuksien olevan heikommat kuin mitä yhdessä voidaan saada aikaan. Ryhdyttiin perustamaan Kaistarniemen Alitalon kyläyhdistystä. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 24.8.2003. Tuolloin valittu hallitus on lähtenyt kehittämään aluetta mm. seuraavin toimenpitein:

yhdistyksen rekisteröinti on pantu vireille
yhdistys on lähettänyt esityksen ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle sekä kaupungin eri toimielimiin Kaistarniemen Alitalon alueen kaavoituksen loppuunsaattamiseksi.
Papinsaaren salmen vieressä sijaitsevalle pallokentälle kaupunki on luvannut yhdistyksen pyynnöstä jalkapallomaalit. Kentän kunnossapidosta neuvotellaan.
Yhdistys on ollut yhteydessä kaupungin viranomaisiin uimarantojen osalta ja sillä saralla odotetaan ratkaisuja kevään aikana Syksyn pimeyden myötä saatiin synkästi kokea katuvalojen puuttuminen suurelta osalta aluetta. Kun kadut ovat märkiä ja rapaisia sekä kuorma-autojen jäljiltä muistuttavat peltoa, on pimeässä liikkuminen jo lähes vaarallista. Kyläyhdistyksen kyselyiden jälkeen viranomaiset löysivät rahat Kaistareentien valaistukseen, joka paransi asiaa huomattavasti.

Tavoitteenamme on asukkaiden viihtyvyyden edistäminen ja leikki- ja liikuntamahdollisuuksien kohentaminen. Uuteen kesään ei ole enää kuin puoli vuotta ja silloin toivomme, että tiedämme alueemme yleisten uimapaikkojen tilanteen ja voimme osaltamme olla kunnostamassa niitä. Kuhankentän leikkipuiston toteuttamiselle on jo luvassa rahaa kesäksi 2004. Tarve leikkipuistolle on ajankohtainen juuri nyt , koska pieniä lapsia on alueella runsaasti.. Pallokenttä on tarkoitus kunnostaa kesäisin jalkapallokentäksi ja mahdollisesti talvisin luisteluradaksi. Pallokentän viereen, Kaistarrannan puoleiseen lahteen on ehdotettuun kaavaan merkitty venevalkama. Yhdistys toimii aktiivisesti voidakseen perustaa siihen suunnitellun valkaman pienveneille ja ylläpitää sitä .

Alueen asukkaiden tarmokkuudesta kertoo lyhyellä varoitusajalla pallokentällä järjestetty muinaistulien ilta. Tapahtuma järjestettiin vajaassa viikossa päätöksestä. Tuli sytytettiin 30.8. Päivämäärä jää aikakirjoihin yhdistyksen ensimmäisenä tapahtumana. Tapahtumasta on tarkoitus tehdä säännöllinen elokuun lopun tapahtuma. Laskiaissunnuntaina järjestetty laskiaisrieha keräsi lähes sata osallistujaa ja tästä on samoin muodostumassa toistuva tapahtuma.