HIRVENSALON MARTTAYHDISTYS RY:N HALLITUS 2016

Puheenjohtaja,  Kirsti Lehtonen              p. 044-5917375                             

Sihteeri,  Tanja Leino                                  p. 045-6357587              

Kristiina Kumpula                                        p. 040-7012273 

Röntynen Kristiina                                       p. 0408393695

Snällström Tuire                                           p. 0400-322542

Mäkilä Jaana                                                 p. 050-3576651

Kalpa Ritva                                                     p. 040-5084415

Ulkopuolella hallituksen

Rahastonhoitaja  Leena Savunen