Hirvensalo-seuran toiminta

Hirvensalo-seuran toiminta-ajatuksena on työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien. Toiminta ulottuu paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloille. Toiminnan tavoitteena on syventää saaren asukkaiden kotiseututuntemusta sekä toimia toimia asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.

Hirvensalo-Seura ry perustettiin marraskuussa 1984. Puheenjohtajana tuolloin oli Antti Lehtinen ja varapuheenjohtajana Lasse Suonpää.

Seuran perustamisesta oli aikanaan keskusteltu useita vuosia, sillä paikalliset yhdistykset epäilivät uuden seuran vain tuovan mukanaan kilpailutilanteen asioiden hoitamiseen. Seuran perustamista pidettiin kuitenkin tärkeänä, sillä toimintaan tuli saada mukaan eri ajatussuuntia edustavat ryhmät, ja saada seurasta koko asuma-aluetta käsittävä ja yhdistävä tekijä, jonka mielipiteellä on merkittävä vaikutus kaupungin hallintoelimiin. Jos kilpailua on ollut, on se ollut saarelaisille vain hyväksi.

Seuran perustajajäseniä on edelleen aktiivisesti mukana seuran toiminnassa. Vuosittain Hirvensalo-päivien yhteydessä valitaan "Vuoden Luotolainen".

Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa 320 henkilöä (152 taloutta). Saaressa on asukkaita nykyisin noin 8 000, joista alle 14-vuotiaita on 25 %. Vertailukohtana voi mainita, että keskimäärin Turussa alle 14-vuotiaiden määrä koko väestöstä on 14 %. Voi vain todeta, että koulujen ja päiväkotien tarve saaressa on todella kova ja kasvaa voimakkaasti saaren väkiluvun kasvaessa. Saareen muuttajat kun tyypillisesti ovat nuoria lapsiperheitä.

Eräs Hirvensalossa toteutettu oma hanke on ns. Metsäkirkko. Metsäkirkko on Lautturinkadun päiväkodin "löytämä" paikka, ja sen järjestämien tilaisuuksien seurauksena metsäkirkon käyttö on laajentunut hirvensalolaisten hiljentymispaikaksi. Jo useana jouluna metsäkirkkoon on johtanut kynttilöin valaistu polku Toijaistentieltä. Päiväkodin väki kokoontuu siellä säännöllisesti ja onpa siellä vihitty hääparikin. Metsäkirkko on voittanut Ympäristö 2000-kilpailun ensimmäisen palkinnon, sarjassa luonnon ja kulttuuriympäristön yksittäiset kohteet.

Hirvensalo-seura järjestää yhdessä kaupungin viranomaisten kanssa tilaisuuksia ajankohtaisista merkittävistä kaavoitushankkeista.

Seura järjestää kotiseuturetkiä alueensa merkittäviin kohteisiin. Näihin osallistutaan aktiivisesti. Hirvensalo-päivät ovat vuosittainen saaren asukkaita yhdistävä kesätapahtuma, jossa seura on yhtenä järjestäjistä.